Truyện của Tthanh_

Đăng bởi: Tthanh_

1368 - 203 - 41

Tuổi trẻ năm ấy, cái tuổi mà những con người ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Ở cái tuổi

Đăng bởi: Tthanh_

206 - 20 - 4

"Bao Nhiêu Mùa Xuân, Bấy Nhiêu Mùa Hạ" chính là một truyện gồm nhiều mẩu truyện nhỏ gộp thành. Sở

Loli PK Sói

Writing

Đăng bởi: Tthanh_

504 - 58 - 15

Bé Loli PK Sói xám --- Bé Loli: cao ba mét bẻ đôi cộng 4 xăng-ti-mét, nặng 43kg, mắt to tròn, ngực

Đăng bởi: Tthanh_

19355 - 784 - 3

Tôi ghi chép lại quá trình yêu cậu ấy của tôi ở đây, để nhắc nhở tôi rằng tôi đã