Truyện của Tuonglx113

Đăng bởi: Tuonglx113

39681 - 3302 - 37

Truyện kể về main tên Ichijou Kaito rất thông minh và mạnh về thể chất nhưng cậu giấu đi điều