Truyện của Tuonglx113

Đăng bởi: Tuonglx113

42879 - 3450 - 37

Truyện kể về main tên Ichijou Kaito rất thông minh và mạnh về thể chất nhưng cậu giấu đi điều