Truyện của Tuonglx113

Đăng bởi: Tuonglx113

48876 - 3886 - 39

Truyện kể về main tên Ichijou Kaito rất thông minh và mạnh về thể chất nhưng cậu giấu đi điều