Truyện của Tuyethuong17

Đăng bởi: Tuyethuong17

7272 - 93 - 1

Bối Bối là một người mắc chứng tự kỉ, cậu thu mình trong thế giới của riêng cậu, cậu ghét

Đăng bởi: Tuyethuong17

41181 - 544 - 2

Con trai nhà giàu mới nổi – Khương Vệ, vốn tưởng rằng có thể đem học sinh loại ưu luôn

Đăng bởi: Tuyethuong17

1160 - 3 - 1

Hắn, thân là Thiên Vũ tập đoàn tổng tài, tung hoành giải trí giới vòi nước lãnh tụ,

Đăng bởi: Tuyethuong17

16472 - 44 - 4

Bị kết hôn năm năm trượng phu cùng thân muội muội đồng thời phản bội, nàng đi quầy rượu

Đăng bởi: Tuyethuong17

14377 - 102 - 6

Văn án: Bệnh sủng tục xưng: Bệnh trạng sủng ái! Giản Chính Dương thực phức tạp, dùng thầy thuốc trong lời

Đăng bởi: Tuyethuong17

182181 - 904 - 3

Đăng bởi: Tuyethuong17

16631 - 241 - 1

Lão nam nhân Lục Khải suốt ngày ru rú ở trong nhà,Bởi vì bị phản bội trong chuyện tình cảm

Đăng bởi: Tuyethuong17

35579 - 309 - 1

Truyện này không có lo lắng cũng không có mâu thuẫn, thậm chí không có cả những trắc trở khó