Truyện của User24546198

Đăng bởi: User24546198

27 - 2 - 2

nếu em chết, anh buồn không taehyung?

Đăng bởi: User24546198

649 - 52 - 39

không phải là truyện. chỉ đơn thuần là nhật ký lưu giữ kỉ niệm của mình với trăng , cùng