Truyện của User62954798

Đăng bởi: User62954798

631 - 14 - 3

Đăng bởi: User62954798

8 - 1 - 1

Từ xưa, thế giới này đã có hiện tượng phần biệt chênh lệch rõ ràng, kẻ mạnh làm vua, kẻ

Đăng bởi: User62954798

54 - 5 - 2

tuyển nhân

Đăng bởi: User62954798

9537 - 225 - 23

Ái chà, chắc mọi người cũng đã biết về 12 cung hoàng đạo rồi đúng không. Câu truyện sau đây