Truyện của User62954798

Đăng bởi: User62954798

5 - 0 - 1

Tiếp phần 1 nha mọi người

Đăng bởi: User62954798

221 - 9 - 9

Em là vampire, anh là người diệt quỷ. Vậy anh có chấp nhận yêu một con quỷ đã giết cha

Đăng bởi: User62954798

683 - 4 - 18

Ái chà, chắc mọi người cũng đã biết về 12 cung hoàng đạo rồi đúng không. Câu truyện sau đây

Đăng bởi: User62954798

7 - 1 - 1

Chỉ có một chap nói về kí ức đáng nhớ

Đăng bởi: User62954798

276 - 7 - 13

Đây là câu truyện của 1 người con gái tên là Haru yêu người con gái tên là Hika. Haru