Truyện của User68902295

Đăng bởi: User68902295

2061 - 17 - 2

Cô là 1 cô gái bình thường, bị người cha nhẫn tâm đem bán cho 1 lão già phàm phu

Đăng bởi: User68902295

40106 - 144 - 14

"... - Tần Mặc Thiên, ngày hôm nay nếu anh không giết tôi, thì sau này chắc chắn tôi sẽ tự

Đăng bởi: User68902295

207210 - 1395 - 44

TRAILER ??❤️❤️ ? Cảnh báo Truyện mang tính ngược cực mạnh nha. "Cái tát của hắn làm cô đau đớn đến tưởng