Truyện của User74013162

Đăng bởi: User74013162

769 - 26 - 3

Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Nơi đây không có ma pháp, không

Đăng bởi: User74013162

1063 - 77 - 3

9 năm trước, vô tình gieo trồng 3 đóa hoa.Phía sau những cô gái được lựa chọn, đôi cánh của

Đăng bởi: User74013162

489 - 30 - 3

Nàng dưới một người trên vạn người, nàng cao quý kiều diễm.Là thiên tài khoa học có IQ cao ngất,

Đăng bởi: User74013162

1066 - 94 - 3

Đó là ...tứ long...? _ Luna. Chủ nhân đúng là họ _ Huyết long + Hắc long. ..... Tâm hồn của