Truyện của User77195189

Đăng bởi: User77195189

115 - 8 - 1

Tối quá, ta đang ở đâu ? Lồng ngực ta bỗng nhiên rất đau. Ánh sáng ư, chói quá ! Ta

Đăng bởi: User77195189

41679 - 2726 - 48

1 sát thủ đang đi chơi thì bị 2 ông thần hại chết do mải chơi lỡ tay thả sấm

Đăng bởi: User77195189

35 - 2 - 1

Chỉ là ném ảnh ra cho các men lấy thui :)

Đăng bởi: User77195189

2931 - 150 - 8

Xem rồi biết, nhân vật của chúng ta không bình thường đâu :)))

Đăng bởi: User77195189

22 - 3 - 1

Vừa miêu tả truyện, vừa giới thiệu nhân vật, thế thui :))

Đăng bởi: User77195189

836 - 106 - 3

Chuyện này nói về cuộc sống xung quanh Kayoko.

Đăng bởi: User77195189

341 - 22 - 1

Cốt truyện đã bị thay đổi. Sẽ ra sao nếu như ba mẹ Naruto còn sống ? Sẽ ra sao nếu

Đăng bởi: User77195189

178 - 12 - 1

Đây là một fic khác với Nữ phụ- Xuyên không làm nữ phụ của mình. Nhân vật thì không thay

Đăng bởi: User77195189

20 - 4 - 2

Ta không nhớ rõ được rằng mình tồn tại bao nhiêu lâu... Chỉ là, ta đã mất thứ gì đó qua