Truyện của User79349745

Đăng bởi: User79349745

71 - 20 - 2

Bóng hình của một cô gái chậm chạp đi bộ dưới mưa, ngân nga một bản nhạc buồn, khuôn mặt

Đăng bởi: User79349745

960 - 193 - 12

Con người thật đáng sợ. Phải chăng chúng đáng sợ hơn cô ta. Cô ta tên Crystal. Đúng nghĩa là một viên pha

Đăng bởi: User79349745

24450 - 4049 - 128

Nỗi sợ của những kẻ xuyên không lại là người xuyên không khác. Nghe thật buồn cười, chẳng phải những