Truyện của User80659203

Đăng bởi: User80659203

28959 - 2858 - 72

Nhân vật chính hoạt động như một thợ săn tội phạm. Trong một lần hành động, anh ta bị triệu

Ông trùm.

Writing

Đăng bởi: User80659203

7 - 2 - 1

Ông trùm, đó lành danh hiệu mà người ta gọi người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Không phải

Đăng bởi: User80659203

30 - 2 - 1

Siêu năng lực, dị nhân, siêu anh hùng, siêu tội phạm,.. tất cả đã không còn là truyện viễn tưởng

Đăng bởi: User80659203

478 - 73 - 7

Anh ta từng là một con người vĩ đại, từng được tôn vinh và cũng bị sợ hãi. Anh ta