Truyện của Uyentoto

Đăng bởi: Uyentoto

12969 - 570 - 4

Thể loại: Hắc bang, Showbiz, Ngược, Sắc, Sủng. (Ngược trước Sủng sau) Nam chính: Lục Khinh Trần. Nữ chính: Cơ Nhạc

Đăng bởi: Uyentoto

1216889 - 58097 - 145

Thể loại: Tổng tài, Hắc bang, sủng, sắc, sạch. Tình trạng: Đã hoàn. Văn án: Nam chính: Kính Thiên Minh, tổng giám

Đăng bởi: Uyentoto

219 - 49 - 2

Thể loại: Ngược, Cổ Đại, Lịch Sử. Số chương dự kiến hoàn thành: 10 chương. Dựa trên mối tình có thật

Đăng bởi: Uyentoto

52677 - 2858 - 15

Thể loại: Tổng Tài, Hắc bang, Sủng, Ngược, Sắc, Sạch. Nam chính: Mạc Tu Nghiêu. Nữ chính: Trầm Tịch Dương. Văn án: Một đêm

Đăng bởi: Uyentoto

472317 - 25612 - 114

Thể loại: Hắc bang, Showbiz, Truyện Sủng, Ngược. ____Văn án____ "Anh định làm gì? Buông tôi ra, anh có biết anh trai

Đăng bởi: Uyentoto

21078 - 1372 - 7

Thể loại: Hắc bang, Sủng, Sắc. Văn án: Anh Tần Cảnh Dật- 28 tuổi- vị thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch

Đăng bởi: Uyentoto

40312 - 1858 - 18

Những câu chuyện tình cảm lãng mạng có, bi kịch có, hài hước có....cả cổ đại và hiện đại nha