Truyện của Uyentoto

Đăng bởi: Uyentoto

18076 - 1262 - 7

Thể loại: Hắc bang, Sủng, Sắc. Văn án: Anh Tần Cảnh Dật- 28 tuổi- vị thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch

Đăng bởi: Uyentoto

11647 - 535 - 4

Thể loại: Hắc bang, Showbiz, Ngược, Sắc, Sủng. (Ngược trước Sủng sau) Nam chính: Lục Khinh Trần. Nữ chính: Cơ Nhạc

Đăng bởi: Uyentoto

225 - 38 - 2

Ai có crush thì hãy bỏ chút thời gian ra đọc thử ạ, có thể bạn sẽ thấy chinh mình

Đăng bởi: Uyentoto

41252 - 2462 - 14

Thể loại: Tổng Tài, Hắc bang, Sủng, Ngược, Sắc, Sạch. Nam chính: Mạc Tu Nghiêu. Nữ chính: Trầm Tịch Dương. Văn án: Một đêm

Đăng bởi: Uyentoto

980811 - 51317 - 146

Thể loại: Tổng tài, Hắc bang, sủng, sắc, sạch. Tình trạng: Đã hoàn. Văn án: Nam chính: Kính Thiên Minh, tổng giám

Đăng bởi: Uyentoto

38928 - 1741 - 18

Những câu chuyện tình cảm lãng mạng có, bi kịch có, hài hước có....cả cổ đại và hiện đại nha

Đăng bởi: Uyentoto

406724 - 23750 - 114

Thể loại: Hắc bang, Showbiz, Truyện Sủng, Ngược. (H nhẹ nha, khuyến cáo 18+ hãy đọc :3 Truyện dành cho lứa