Truyện của Vampireakuma123

Đăng bởi: Vampireakuma123

2 - 8 - 1

Truyện thứ 2 sau (ĐN Hunter x Hunter) kẻ bị nguyền Mong mọi người ủng hộ

Đăng bởi: Vampireakuma123

258 - 73 - 7

Cái giá của sự khinh thường Tội lỗi của sự