Truyện của Veldoran

Đăng bởi: Veldoran

2581 - 139 - 10

Cổ Long - con rồng cổ xưa và hùng mạnh nhất đã quá mệt mỏi với cuộc sống dài dằng

Đăng bởi: Veldoran

98721 - 7557 - 59

Anh main nhà ta sau khi chết thì được thần cho tái sinh vì đã cứu con gái cô và