Truyện của Veldoran

Đăng bởi: Veldoran

2866 - 156 - 10

Cổ Long - con rồng cổ xưa và hùng mạnh nhất đã quá mệt mỏi với cuộc sống dài dằng