Truyện của Vicalen

Đăng bởi: Vicalen

85 - 24 - 3

"anh có biết em đang thắc mắc về câu chuyện của chúng ta, rằng phần nào là tuyệt nhất?" anh không

Đăng bởi: Vicalen

45 - 10 - 1

jhs x kth - boylove he got me going psycho he got me going down, down, down lowercase viscto - vicalen.

im tired

Writing

Đăng bởi: Vicalen

152 - 12 - 1

.

Đăng bởi: Vicalen

74 - 18 - 1

@vicalen mono | moonchild | namtae knj x kth em à, mười bảy năm rồi, em còn nhớ không? - xin lỗi,

Đăng bởi: Vicalen

84 - 19 - 1

@vicalen mono - tokyo - rm knj x kth - namtae gặp nhau khu công viên ấy. em còn nhớ không? ta