Truyện của Virkid

trả test

Writing

Đăng bởi: Virkid

25 - 0 - 4

chỉ đơn giản là trả test

Đăng bởi: Virkid

13 - 1 - 3

Theo bạn,thanh xuân là gì?Tình yêu là gì?

Đăng bởi: Virkid

156 - 11 - 5

Tính cách nhân vật sẽ khác thường hoặc đổi cho nhau nên mọi người thông cảm!Đơn giản là mấy phần

Đăng bởi: Virkid

31 - 4 - 2

Mục đích chính là kết bạn và tâm sự.Cũng làm quen mọi người luôn!^_^