Truyện của Vivi_3010

Đăng bởi: Vivi_3010

4785 - 219 - 3

◆ Tác giả: Bạc Yên ◆ Raw + Convert: Wikidich ◆ Edit: Châu ◆ Beta: Manh ◆ Độ dài: 123 chương +

Đăng bởi: Vivi_3010

4083 - 163 - 1

◆ Tác giả: Tiểu Hoa Miêu ◆ Raw + Convert: Vespertine (Wikidich) ◆ Edit || Beta: Manh ◆ Độ dài: 62 chương

Đăng bởi: Vivi_3010

5903 - 518 - 5

◆ Tên gốc: Xuyên đến bốn mươi năm sau người yêu biến thành ông già làm sao bây giờ? ◆ Tác

Đăng bởi: Vivi_3010

8847 - 152 - 1

◆ Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh ◆ Raw + Convert: Chitchit, Giáp Dã, Nana Lee (Wikidich) ◆ Edit || Beta: Manh ◆

Đăng bởi: Vivi_3010

3250 - 132 - 4

◆ Tác giả: Di Tha Cư Nhiên ◆ Raw + Convert: Reine Dunkeln (Wikidich) ◆ Edit || Beta: Manh ◆ Độ dài:

Đăng bởi: Vivi_3010

247842 - 9257 - 35

◆ Tác giả: Trà Trà Đáng Yêu ◆ Raw + Convert: Vespertine (Wikidich) ◆ Edit || Beta: Manh ◆ Độ dài: 94 chương

Đăng bởi: Vivi_3010

99239 - 11954 - 83

◆ Tác giả: Cửu Thiên Giáng ◆ Raw: Shuqge ◆ Convert: Bến ◆ Edit || Beta: Manh ◆ Độ dài: 192 chương ◆ Thể loại:

Đăng bởi: Vivi_3010

8793 - 505 - 8

Nơi những thông báo quan trọng về truyện mình đang edit được post. Các truyện mình đang edit hoặc cộng tác

Đăng bởi: Vivi_3010

1646634 - 45061 - 79

◆ Tác giả: Mộng Tiêu Nhị ◆ Raw: 69shu ◆ Convert: Sakahara ◆ Edit || Beta: Manh (Cộng tác với Mễ và Myniee

Đăng bởi: Vivi_3010

29250 - 2525 - 101

◆ Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả ◆ Nguồn raw: xxsy.net ◆ Nguồn edit: MDL (Misery De Luvi) ◆ Độ dài: Gần 2600