Truyện của Vuonbachhop

Đăng bởi: Vuonbachhop

1528 - 169 - 7

Tác phẩm : Nữ Thần Cầu Biệt Liêu (女神求别撩) Tác giả : Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể Loại : Đô thị

Đăng bởi: Vuonbachhop

2378 - 235 - 7

Tác Phẩm : Đồng học không làm yêu [Trùng sinh] (同学不作妖[重生]) Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng (时微月上) Thể Loại :

Đăng bởi: Vuonbachhop

101640 - 820 - 199

Tác giả : Cơ Thủy Linh

Đăng bởi: Vuonbachhop

182 - 14 - 4

*** Đôi lời muốn nói: Do gần đây mình edit mấy truyện kia hơi ngán nên đào thêm một hố

Đăng bởi: Vuonbachhop

1531 - 150 - 5

Tác Phẩm : Dục Vọng Ái Tình Tên Tiếng Trung : 难以言欲 Tên Hán Việt : Nan Dĩ Ngôn Dục Tên tạm

Đăng bởi: Vuonbachhop

874 - 33 - 36

Mình là một Fan của J&J , vì hâm mộ hai nhân vật trong phim " Thế Gian Tình" (

Đăng bởi: Vuonbachhop

357 - 61 - 2

Tác Phẩm : Trọng Sinh Chi Đoạt Ái (重生之夺爱) Tác giả : Đông Phương Độ (东方度) Thể Loại : Nguyên sang -