Truyện của Waocbs

Đăng bởi: Waocbs

547 - 48 - 6

Thụ : Baekhuyn - Biện Bạch Hiền : mang 2 dòng máu. Vì là dị tộc nên bị mọi người