Truyện của Waocbs

Đăng bởi: Waocbs

3439 - 249 - 10

Thụ : Baekhuyn - Biện Bạch Hiền : mang 2 dòng máu. Vì là dị tộc nên bị mọi người