Truyện của Wefoundtwodeadswans

Đăng bởi: Wefoundtwodeadswans

486 - 38 - 4

- fleur de lis (n) /ˌflɝː.dəˈliːs/: flower of the lily. "Junhoe nghĩ có lẽ cậu điên thật rồi. 17 cái

Đăng bởi: Wefoundtwodeadswans

190 - 20 - 4

"three small words i love you" viết thơ tình đi cua kim jinhwan. © photo via pinterest.

Đăng bởi: Wefoundtwodeadswans

382 - 33 - 2

"i'm living in a winter kingdom but you're a warm spring breeze." kim jiwon has a hard crush on kim hanbin. fic

Đăng bởi: Wefoundtwodeadswans

103 - 21 - 1

và cánh đồng bất tận cháy mãi. photo via pinterest.

Đăng bởi: Wefoundtwodeadswans

73 - 5 - 1

welcome to the gay cinema ✨✨ what is your favorite movie? © photo via pinterest

Đăng bởi: Wefoundtwodeadswans

733 - 120 - 12

"không đầu không đuôi chỉ em và tôi và những mảnh tình vụn vặt." được lấy cảm hứng từ phim ảnh, âm nhạc,

Đăng bởi: Wefoundtwodeadswans

112 - 22 - 1

anh đi rồi, bình minh chẳng mãi tới với em. photo via pinterest.