Truyện của Wimsica

Đăng bởi: Wimsica

930 - 18 - 3

Ngoài việc yêu người ra thì ta được những gì trừ những cảm xúc chai sạn mà người mang đến.

Đăng bởi: Wimsica

24013 - 519 - 42

Prologue: Chúng vốn không có một bắt đầu rõ ràng nên kết thúc sẽ thiếu dứt khoát...nhưng thực ra, lắm lúc

Đăng bởi: Wimsica

34 - 3 - 1

Chuyện giữa nàng và nàng...vượt cả dòng thời gian qua bao trầm luân đến vạn kiếp người. Lại một lần