Truyện của Wonyoung-ssi2000

Đăng bởi: Wonyoung-ssi2000

2435 - 197 - 37

Mí bợn đọc rồi sẽ biết =)) lười viết muốn chớt =))

Đăng bởi: Wonyoung-ssi2000

56 - 1 - 4

"Tôi chỉ là nô lệ của ngài thôi, chẳng là cái thá gì cả!" "Cậu không được nói như vậy, vì