Truyện của Wonzyu04

Đăng bởi: Wonzyu04

832 - 151 - 5

Trong truyện này mặc dù ANNYEONGZ chưa đủ tuổi, nhưng vì nghiền, nên quyết định cv lại, có gì cho

Đăng bởi: Wonzyu04

3077 - 394 - 17

"Cô ta đã phá hủy cuộc đời của em." - Wonyoung nói "Một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng