Truyện của Xavien2014

Đăng bởi: Xavien2014

7638 - 100 - 3

Tấn giang cao tích phân VIP2016-08-27 kết thúc Văn vẻ tích phân: 83,562,864 Võng du - Hiện đại - Có ngược -

Đăng bởi: Xavien2014

24081 - 224 - 3

Tấn giang VIP2016-08-31 kết thúc Văn vẻ tích phân: 122,819,576 Trọng sinh - Hiện đại - Ấm áp - 1×1 - HE Văn

Đăng bởi: Xavien2014

5771 - 68 - 7

Tấn giang cao tích phân VIP2016-03-18 kết thúc Văn vẻ tích phân: 52,656,560 Xuyên qua - Hiện đại - Chủ công -

Đăng bởi: Xavien2014

27521 - 375 - 3

Tấn giang ngân bài đề cử VIP2016-04-01 kết thúc Văn vẻ tích phân : 97,705,664 Xuyên nhanh - Sảng văn - 1×1

Đăng bởi: Xavien2014

3641 - 32 - 2

Tấn giang cao nhân khí VIP2016-08-17 kết thúc Văn vẻ tích phân: 37,879,588 Hiện đại - Trọng sinh - Giới giải trí

Đăng bởi: Xavien2014

19813 - 283 - 4

Tấn giang VIP2016. 7. 28 kết thúc Văn vẻ tích phân: 855,359,680 Hiện đại - Phản xuyên - Dị năng - 1×1

Đăng bởi: Xavien2014

25760 - 262 - 5

Tấn giang ngân bài đề cử VIP2016-06-30 kết thúc Văn vẻ tích phân: 42,555,572 Xuyên qua - Cổ đại - Chủng điền

Đăng bởi: Xavien2014

14508 - 228 - 6

Tấn giang VIP2016. 7. 3 kết thúc Văn vẻ tích phân: 54,274,708 Trọng sinh - Tương lai - Cơ giáp - 1×1

Đăng bởi: Xavien2014

1218 - 51 - 1

ĐƠN GIẢN LÀ CÁI LỀU LÁ CỦA MÌNH XAVIENCOVERT BỊ CUỐN ĐI RỒI NÊN ĐÂY LÀ NHÀ MỚI :] https://www.wattpad.com/user/xaviencv

Đăng bởi: Xavien2014

2589 - 31 - 3

Tấn giang siêu cao tích phân VIP2016-09-05 kết thúc Văn vẻ tích phân: 141,339,280 Hiện đại - Ấm áp - Điềm văn