Truyện của Xavien2014

Đăng bởi: Xavien2014

3803 - 21 - 1

Tấn giang ngân bài đề cử VIP2015-10-22 kết thúc Văn vẻ tích phân: 35,115,256 Tương lai – Ngược tâm – Gương vỡ

Đăng bởi: Xavien2014

1032 - 5 - 1

Tấn giang 2015-01-19 kết thúc Văn vẻ tích phân: 92,652,744 Cận đại - Điềm văn - 1×1 - HE Văn án "Lão thuyền trưởng

Đăng bởi: Xavien2014

30266 - 409 - 3

Tấn giang ngân bài đề cử VIP2016-04-01 kết thúc Văn vẻ tích phân : 97,705,664 Xuyên nhanh - Sảng văn - 1×1

Đăng bởi: Xavien2014

4541 - 45 - 2

Tấn giang VIP2015-04-30 kết thúc Văn vẻ tích phân: 48,950,368 Hiện đại – Trọng sinh – Báo thù – Ấm áp –

Đăng bởi: Xavien2014

1363 - 55 - 1

ĐƠN GIẢN LÀ CÁI LỀU LÁ CỦA MÌNH XAVIENCOVERT BỊ CUỐN ĐI RỒI NÊN ĐÂY LÀ NHÀ MỚI :] https://www.wattpad.com/user/xaviencv

Đăng bởi: Xavien2014

2487 - 29 - 1

Tấn giang ngân bài đề cử VIP2016-01-04 kết thúc Văn vẻ tích phân: 38,496,260 Xuyên sách - Hệ thống - Báo thù

Đăng bởi: Xavien2014

929 - 5 - 1

Tấn giang VIP2015-05-01 kết thúc Văn vẻ tích phân: 45,190,104 Xuyên qua – Dị thế – Huyền huyễn – Ma pháp –

Đăng bởi: Xavien2014

27273 - 273 - 5

Tấn giang ngân bài đề cử VIP2016-06-30 kết thúc Văn vẻ tích phân: 42,555,572 Xuyên qua - Cổ đại - Chủng điền

Đăng bởi: Xavien2014

575 - 3 - 2

Tấn giang VIP2016-01-05 kết thúc Văn vẻ tích phân: 35,942,900 Hiện đại - Huyền huyễn - Hài hước - 1×1 - HE Văn

Đăng bởi: Xavien2014

4397 - 44 - 2

Tấn giang VIP2016-01-18 kết thúc Văn vẻ tích phân: 249,495,232 Xuyên qua - ABO - Điềm văn - Oan gia -