Truyện của Xiaomu04

Đăng bởi: Xiaomu04

125022 - 13082 - 61

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, niên hạ, xuyên thư, hệ thống, cổ đại, tu chân, linh dị

Đăng bởi: Xiaomu04

287 - 48 - 5

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, tự công tự thụ, hiện đại, trọng sinh, linh hồn chuyển hoán,

Đăng bởi: Xiaomu04

502 - 42 - 3

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, linh dị thần quái, huyền huyễn, hiện đại đô thị, nhị kiến

Đăng bởi: Xiaomu04

60 - 7 - 2

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, dưỡng thành, BE, ngược nhẹ. Văn án: Con người trước khi chết

Đăng bởi: Xiaomu04

31 - 7 - 1

Tên khác: Sống Lại Sau Trăm Năm. Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tu tiên, huyền

Đăng bởi: Xiaomu04

240 - 34 - 4

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, niên hạ, ngược nhẹ, nhất thụ nhất công. . Giới Thiệu: Ngày hôm

Đăng bởi: Xiaomu04

1521 - 222 - 14

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, 1x1, đô thị, hắc bang, thế giới ngầm, niên thượng,

Đăng bởi: Xiaomu04

57 - 12 - 5

Tên gốc: Đạo mộ bút ký chi hắc ám lĩnh vực. Tác giả: Thiên Tinh Cơ. Editor: Tiểu Mục (小目). Tình

Đăng bởi: Xiaomu04

742 - 84 - 9

Tác giả: Tiểu Mục - 小目。 Thể loại: xuyên không, đam mỹ, 1x1, chiến tranh, cận đại, sĩ quan lạnh lùng

Đăng bởi: Xiaomu04

329 - 48 - 3

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, 1x1(NP trá hình), chủ thụ. Văn án Một diễn viên nắm