Truyện của Xiaomu04

Đăng bởi: Xiaomu04

1182 - 155 - 11

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, 1x1, đô thị, hắc bang, thế giới ngầm, niên thượng,

Đăng bởi: Xiaomu04

106473 - 10881 - 55

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, niên hạ, xuyên thư, hệ thống, cổ đại, tu chân, linh dị

Đăng bởi: Xiaomu04

462 - 38 - 3

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, linh dị thần quái, huyền huyễn, hiện đại đô thị, nhị kiến

Đăng bởi: Xiaomu04

239 - 40 - 5

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, tự công tự thụ, hiện đại, trọng sinh, linh hồn chuyển hoán,

Đăng bởi: Xiaomu04

72 - 11 - 1

Tôi cùng anh ấy chơi từ năm lớp tám, tính đến nay đã được khoảng năm năm rồi. Thế nhưng từ

Đăng bởi: Xiaomu04

201 - 34 - 3

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, 1x1(NP trá hình), chủ thụ. Văn án Một diễn viên nắm

Đăng bởi: Xiaomu04

192 - 27 - 3

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, niên hạ, ngược nhẹ, nhất thụ nhất công. . Giới Thiệu: Ngày hôm

Đăng bởi: Xiaomu04

53 - 4 - 2

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, dưỡng thành, BE, ngược nhẹ. Văn án: Con người trước khi chết

Đăng bởi: Xiaomu04

697 - 75 - 9

Tác giả: Tiểu Mục - 小目。 Thể loại: xuyên không, đam mỹ, 1x1, chiến tranh, cận đại, sĩ quan lạnh lùng

Đăng bởi: Xiaomu04

690 - 95 - 5

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, xuyên không, tá thi hoàn hồn, linh hồn chuyển hoán,