Truyện của Xiaomu04

Đăng bởi: Xiaomu04

692 - 126 - 10

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, 1x1, đô thị, hắc bang, thế giới ngầm, niên thượng,

Đăng bởi: Xiaomu04

46 - 4 - 2

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, dưỡng thành, BE, ngược nhẹ. Văn án: Con người trước khi chết

Đăng bởi: Xiaomu04

297 - 51 - 4

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, xuyên không, tá thi hoàn hồn, linh hồn chuyển hoán,

Đăng bởi: Xiaomu04

81693 - 8611 - 49

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, niên hạ, xuyên thư, hệ thống, cổ đại, tu chân, linh dị

Đăng bởi: Xiaomu04

144 - 27 - 3

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, niên hạ, ngược nhẹ, nhất thụ nhất công. . Giới Thiệu: Ngày hôm

Đăng bởi: Xiaomu04

330 - 31 - 3

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, linh dị thần quái, huyền huyễn, hiện đại đô thị, nhị kiến

Đăng bởi: Xiaomu04

484 - 77 - 5

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, xuyên thư, tu chân, huyền huyễn, niên thượng, huynh đệ

Đăng bởi: Xiaomu04

578 - 72 - 9

Tác giả: Tiểu Mục - 小目。 Thể loại: xuyên không, đam mỹ, 1x1, chiến tranh, cận đại, sĩ quan lạnh lùng

Đăng bởi: Xiaomu04

93 - 10 - 3

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, 1x1, thanh xuân, vườn trường, thanh thủy văn, hiện đại, bạn thân

Đăng bởi: Xiaomu04

77 - 16 - 2

Tác giả: Tiểu Mục (小目) Thể loại: đam mỹ, tự công tự thụ, hiện đại, trọng sinh, linh hồn chuyển hoán,