Truyện của Xiaoyun0503

Đăng bởi: Xiaoyun0503

26249 - 1292 - 32

Trình trạng raw: đang cập nhật Tình trạng edit: chậm chậm chậm Nhân vật chính: Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường, Hạ

Đăng bởi: Xiaoyun0503

197544 - 7435 - 36

Edit dựa vào bản QT của bạn meow9x Tác giả: Hiểu Bạo Nhân vật chính: Lâm Tố Bạch- Mộc Tư Linh Thể loại:

Đăng bởi: Xiaoyun0503

191966 - 9999 - 106

Tác giả: Hiểu Bạo Edit: Xiao Yun Số chương: 108 chương chính văn+ 1 chương phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, ngược,

Đăng bởi: Xiaoyun0503

2011 - 166 - 9

Tên truyện: Nợ Tình Tên khác: Tình Trái Tác giả: Lưu Đạt Thể loại: Bách hợp, ngược tâm, nhẹ nhàng, HE, khế ước

Đăng bởi: Xiaoyun0503

5477 - 458 - 22

Tác giả: Clevercool Nhân vật chính: Quân Linh-Nặc Ân Edit: Xiao Yun Số chương: chưa biết Tình trạng: đang tiến hành (trước mắt tới

Đăng bởi: Xiaoyun0503

3977 - 210 - 15

Tên truyện: Nhất thời chi niệm (suy nghĩ trong nhất thời) Tác giả: Cấp Ngã Lai Cá Hắc Hắc Hắc Thể loại:

Đăng bởi: Xiaoyun0503

55033 - 5736 - 108

Tên truyện: Sát thủ nữ vương Tên gọi khác: Vữ vương Tác giả: Gà rán nhỏ Edit: Xiao Yun Số chương: 106 chương Thể loại:

Đăng bởi: Xiaoyun0503

721 - 106 - 13

Tên truyện: Đại nhân, phạm nhân lại không thấy rồi Tác giả: Nam Cung Phàm Thủy Edit: Xiao Yun Nhân vật chính: Úc

Đăng bởi: Xiaoyun0503

2476 - 132 - 18

Tên khác: Cừu thương (cừu: thù hận, thương: cái chết sớm) Tác giả: Đẩu M Thể loại: Bách hợp, ngược thân, ngược

Đăng bởi: Xiaoyun0503

2784 - 410 - 10

Tác giả: Lão Dạ Miêu (Mèo đêm già) Edit: Xiao Yun Số chương: 9 chương Nhân vật chính: Tề Ninh- Bạch Tiểu