Truyện của Xiaoyun0503

Đăng bởi: Xiaoyun0503

6223 - 292 - 17

Tên truyện: Nhất thời chi niệm (suy nghĩ trong nhất thời) Tác giả: Cấp Ngã Lai Cá Hắc Hắc Hắc Thể loại:

Đăng bởi: Xiaoyun0503

15472 - 541 - 9

Tên khác: Đừng gọi tôi Hạp Thụy Hạp Thụy nghĩa là ngủ gật Thể loại: Bách hợp truyện ngắn Nhân vật: Cp chính:

Đăng bởi: Xiaoyun0503

8901 - 1381 - 37

Tên truyện: Thế thân Tác giả: Đừng hỏi α Edit: Xiao Yun Số chương : 37 Nhân vật chính: An Cẩn- Lam Mạt

Đăng bởi: Xiaoyun0503

5009 - 236 - 24

Tên khác: Cừu thương (cừu: thù hận, thương: cái chết sớm) Tác giả: Đẩu M Thể loại: Bách hợp, ngược thân, ngược

Đăng bởi: Xiaoyun0503

4975 - 583 - 38

Tên truyện: Đại nhân, phạm nhân lại không thấy rồi Tác giả: Nam Cung Phàm Thủy Edit: Xiao Yun Nhân vật chính: Úc

Đăng bởi: Xiaoyun0503

55424 - 4165 - 79

Tác giả: Clevercool Nhân vật chính: Quân Linh-Nặc Ân Edit: Xiao Yun Số chương: chưa biết Tình trạng: đang tiến hành

Đăng bởi: Xiaoyun0503

1840 - 218 - 11

Tên truyện: Trí mạng Edit: Xiao Yun Nhân vật chính: Bộ Ẩn Lạc, Trần Phong Hoa

Đăng bởi: Xiaoyun0503

41403 - 2083 - 45

Trình trạng raw: đang cập nhật Tình trạng edit: chậm chậm chậm Nhân vật chính: Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường, Hạ

Đăng bởi: Xiaoyun0503

1144 - 134 - 12

Tập hợp những mẫu truyện ngắn ít hơn 20 chương Edit: Xiao Yun Nguồn truyện: sưu tầm tùm lum nơi Ảnh bìa: đừng

Đăng bởi: Xiaoyun0503

111338 - 7888 - 117

Tên truyện: Sát thủ nữ vương Tên gọi khác: Vữ vương Tác giả: Gà rán nhỏ Edit: Xiao Yun Số chương: 106 chương Thể loại: