Truyện của Xuongrong563

ẢNH CHẾ

Writing

Đăng bởi: Xuongrong563

9738 - 887 - 5

Phần tiếp theo của ảnh chế SS1 :D

Đăng bởi: Xuongrong563

3441 - 276 - 8

Nhìu truyện sống trong 1 fic mang tên "Nhiều Thể Loại"

ẢNH CHẾ

Writing

Đăng bởi: Xuongrong563

920206 - 63141 - 132

Cái gì cũng chế :)) Anime, Kpop là chính :D

Đăng bởi: Xuongrong563

116 - 10 - 1

Cause Love U

Đăng bởi: Xuongrong563

147 - 6 - 1

Short story lần đầu au viết^^

Đăng bởi: Xuongrong563

123019 - 6650 - 16

Tuyển tập truyện yaoi boy love ngắn :3

Đăng bởi: Xuongrong563

724 - 47 - 2

Kinh Dị Thôi :) Dịch Bởi: MEGA TEAM

Đăng bởi: Xuongrong563

247128 - 21749 - 84

1 trò chơi kinh dị đến mạng sống, 1 vòng lặp ko lối thóat. Truyện tranh kinh dị 17+ Dịch Bởi

Giao Luư :D

Writing

Đăng bởi: Xuongrong563

87 - 10 - 1

Kết bạn mới, phiếm tám, vv... Thì zô ~