Truyện của Yilsweetie0225

Đăng bởi: Yilsweetie0225

331449 - 15444 - 39

Dục vọng là sự khởi đầu của mọi tội lỗi.

Đăng bởi: Yilsweetie0225

59 - 0 - 1

Tiếp nối nhà bạn @langnha nên bắt đầu từ chương 124 đến hết =))))

Đăng bởi: Yilsweetie0225

233229 - 24219 - 116

Tác giả: Bạo Vũ Thành Editor: Hoa Lạc Thiên Tế Tình trạng: 115/204 chương Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, song khiết, không

Đăng bởi: Yilsweetie0225

138 - 8 - 2

Tác giả : Bạch Trà (tác giả mới đổi tên trên lofter) Tên gốc : 光芒爱情 Chuyển ngữ : Yil Sweetie (với

Đăng bởi: Yilsweetie0225

298 - 22 - 2

Tên gốc : 离离源上草 Tác giả : Thất Nguyệt Lưu Hoả Chuyển ngữ : Yil Sweetie (với sự trợ giúp từ aka

Đăng bởi: Yilsweetie0225

1913 - 132 - 2

Tổng hợp tất cả các One-shot của bạn viết nha <3 Dự là toàn ngược và OE / SE /

Đăng bởi: Yilsweetie0225

114 - 6 - 2

Tác giả : Ngưu Giác Cung Chuyển ngữ : Yil Sweetie Độ dài : 72 chương Tình trạng : Đang tiến hành Thể loại

Đăng bởi: Yilsweetie0225

1164 - 59 - 3

Tác giả : Bạch Trà (tác giả mới đổi tên trên lofter) Tên gốc : 强制爱情 Chuyển ngữ : Yil Sweetie (với

Đăng bởi: Yilsweetie0225

95425 - 6563 - 97

Fic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi

Đăng bởi: Yilsweetie0225

198 - 14 - 1

Tác giả : Bạch Trà (tác giả mới đổi tên trên lofter) Tên gốc : 觊觎爱情 Chuyển ngữ : Yil Sweetie (với