Truyện của Yukino_kinamoto

Đăng bởi: Yukino_kinamoto

856 - 46 - 10

Mới làm hơi dở thông cảm...

Đăng bởi: Yukino_kinamoto

60 - 6 - 2

Có 20 người vô cuộc chơi này là phải hi sinh mỗi tập nghĩa là sẽ có 20 người đc

Đăng bởi: Yukino_kinamoto

12 - 3 - 2

Đây có thể nói là nhật ký lầy nhất mà tui từng biết