Truyện của Yytien

Đăng bởi: Yytien

29128 - 2091 - 75

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc Từ chương 118 trở đi O.O Edit: yytien

Đăng bởi: Yytien

37062 - 1994 - 47

Thể loại : đam mỹ, cung đình, 1×1, HE Số chương : 156 chương

Đăng bởi: Yytien

464 - 5 - 3

Thể loại: Đam mỹ, cung đình, HE, 1×1 Tác giả: Hòa Cửu Cửu Số chương: 82 chương

Đăng bởi: Yytien

1022 - 29 - 11

Truyện theo thể loại Boylove , cao H