Truyện của Yytien

Đăng bởi: Yytien

609 - 9 - 3

Thể loại: Đam mỹ, cung đình, HE, 1×1 Tác giả: Hòa Cửu Cửu Số chương: 82 chương

Đăng bởi: Yytien

1061 - 29 - 11

Truyện theo thể loại Boylove , cao H

Đăng bởi: Yytien

50026 - 3783 - 96

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc Từ chương 118 trở đi O.O Edit: yytien

Đăng bởi: Yytien

94049 - 5811 - 79

Thể loại : đam mỹ, cung đình, 1×1, HE Số chương : 156 chương